Virksomhetsinformasjon

Virksomhetens navn: BoardLog AS
Organisasjonsnummer: NO922690286MVA
Adresse: Storden 38
Postnummer: 4029 Stavanger
Kontaktperson: Jan Christian Bernhardt (daglig leder)
E-post: post@boardlog.no
Telefonnummer: 934 35 222

Virksomhetens formål
Formålet med virksomheten er å utvikle, drifte og levere programvare og verktøy for profesjonelt styrearbeid.

Registrerte forhandlere
Alle våre registrerte forhandlere har i forbindelse med sin forhandleravtale, signert en taushetserklæring som har som formål å beskytte dine personopplysninger.
Vår forhandlere finner du her.