Har du spørsmål?

Digitalt, men enkelt

BoardLog Protocol; En rimelig, enkel, intuitiv og effektiviserende programvare som bidrar til trygt og sikkert styrearbeid.

Årshjul

Lag komplett årshjul i løpet av få minutter og rediger enkelt underveis i året ved behov. Hent direkte fra årshjul til innkalling.

Styrebehandling

Et sted for all aktivitet; innkallinger, gjennomføring av behandling, oppfølgingssaker og forslag til nye saker. Sikker protokollføring – signatur med Bank-ID.

For styregrossisten

Få oversikt over alle dine aktiviteter på tvers av dine verv; årshjul, kommende styremøter, oppfølgingssaker, saksoversikt, viktige meldinger med mer.

BestillStart ny og effektiv styrebehandling ved å bestille BoardLog Protocol nå. Du kan umiddelbart ta i bruk programmet,